Graaduur

Binnen de branche wordt het begrip temperatuurblootstelling (time temperature exposure) gehanteerd en dat drukken we uit in graaduren. Een graaduur staat voor 1 uur x 1°C. 500 bereikte graaduren staat voor een dag vaasleven verlies. Bij een gemiddelde kamertemperatuur van 20°C wordt een dag vaasleven verlies dus in ongeveer 24 uur bereikt.

De benchmark in de branche leert dat meer dan 1 dag vaasverlies niet nodig zou mogen zijn in de supply chain van oogst tot winkelvloer.

Een korte doorlooptijd en een zo laag mogelijke bewaartemperatuur in de keten is een garantie voor een lang vaasleven. Voor de branche is het dus belangrijk om het vaasleven verlies zo laag mogelijk te houden. Dit vergt controle over de keten zodat eventueel processen en transport- en opslagmethoden kunnen worden aangepast.

Vaaselven onder slechte condities

Vaaselven onder slechte condities